REGULAMIN STRONY KURKUMINA95.PL

§1

1. Właścicielem strony www.kurkumina95.pl jest YANGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 527702, NIP 5213680748.

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§2

Ogólne postanowienia

1. Operatorem strony internetowej www.kurkumina95.pl jest właściciel.

2. Przeznaczenie strony: informacja o nowościach produktowych właściciela, informacja o konkursach prowadzonych przez właściciela, zakup produktów z oferty dostępnej na stronie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

5. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- urządzenie z dostępem do Internetu

- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


6. Aby dokonać zakupu, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem Zakupów.

§3

Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

5. Wszelkie treści opublikowane na stronie zawierające informacje o materiale źródłowym są własnością intelektualną ich twórców.

§4

Ochrona prywatności

1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, tzw. RODO, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

2. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej, logowanie na konto Klienta). Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

3. Na stronie wykorzystywane są technologie śledzenia zachowań użytkowników m. in. firm Google oraz Facebook.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

Aktualny regulamin opublikowano dnia: 15.06.2021 r.