Regulamin zakupów

1. Sklep – Sklep Internetowy pod adresem www.kurkumina95.pl, prowadzony przez SSL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa o numerze KRS 527702, NIP 5213680748, REGON 147469958.

Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest poprzez:
- formularz kontaktowy na stronie
- adres e-mail: zamowienia@yango.pl
- telefonicznie pod nr +48 731 005 507 lub +48 (22) 758 05 34,

2. Zamówienie – oświadczenie woli zakupu określonej ilości towaru dokonane poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest wiążące. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne zakładanie konta w sklepie, jednak niezbędne jest podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez sklep.

3. Towar – produkty dostępne w Sklepie.

4. Kupujący - konsument zawierający umowę kupna za pośrednictwem Sklepu.

5. Koszt wysyłki jest podawany do wiadomości użytkownika podczas składania zamówienia i jest zależny od wybranego przez Kupującego spedytora, odpowiedzialnego za doręczenie zamówienia oraz od sposobu płatności. Zapłata za zamówienie może być dokonana z góry poprzez platformę Dotpay – szybkie i bezpieczne płatności, tradycyjnym przelewem na konto lub przy odbiorze od kuriera lub w paczkomacie. Wybór metody płatności należy do Kupującego. Po wybraniu danej metody Kupujący otrzyma niezbędne informacje na temat poprawnej finalizacji zamówienia.

6. W celu dokonania zakupu określonego towaru należy wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować warunki Regulaminu Sklepu. W przypadku niedostępności części towaru zamówionego, Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany. Zamawiający decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, odsunięte w czasie, czy w całości anulowane.

7. Sklep wystawia do każdego zamówienia fakturę VAT lub rachunek (paragon). Domyślnie wystawianym dokumentem jest paragon, jednak jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę, to musi poinformować o tym obsługę sklepu podczas składania zamówienia.

8. Towar można zwrócić w ciągu 14 dni od odebrania Zamówionego Towaru przez Kupującego. Kupujący, chcąc skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu, jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych do przesłania pisemnego oświadczenia woli do Sklepu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi nadawać się do dalszej odsprzedaży. Towar powinien być zwrócony do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.

Wybrane produkty marki YANGO można zwrócić w czasie powyżej 14 dni, co jest oznaczone w opisie produktu.

Produkty zwracane muszą nadawać się do dalszej sprzedaży, nie mogą być otwarte ani uszkodzone.

9. Adres dostawy musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Polski jest możliwa po indywidualnym ustaleniu z obsługą sklepu. Jeśli adres podany podczas składania zamówienia przez Kupującego jest niekompletny lub wzbudza wątpliwości co do poprawności, obsługa sklepu niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia bądź potwierdzenia adresu. W tym czasie realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do czasu potwierdzenia poprawności danych adresowych.

10. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail zamawiającego w ciągu 24h od złożenia zamówienia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o tym incydencie obsługę sklepu.

11. Wysyłki zamówień realizowane są w dni robocze, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności. Wybór spedytora możliwy jest podczas składania zamówienia.

12. W przypadku zwrotu produktu lub produktów z zestawu promocyjnego, Sprzedający dokona zwrotu o wartości równej kwocie należnej Kupującemu pomniejszonej o cenę regularną innych produktów z danego zestawu promocyjnego.

13. Dokonując zwrotu towaru (Odstąpienie od Umowy Zakupu) Kupujący zobowiązany jest do dołączenia wraz ze zwracanym towarem wypełnionego OŚWIADCZCZENIA (kliknij przycisk, aby pobrać).

14. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez e-mail, podając obsłudze sklepu adres zwrotny do udzielenia odpowiedzi. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, niezależnych od Sklepu, okres ten może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed upływem w.w. okresu.

15. Sklep umożliwia zapisanie do Newslettera, za pomocą którego powiadamiamy subskrybentów o nowościach, promocjach i innych wydarzeniach związanych z marką YANGO, a także o artykułach na naszej stronie internetowej. Zapisanie do newslettera jest dobrowolne. Dane osobowe subskrybentów będą przetwarzane tylko w celach marketingowych, w szczególności wysyłki newslettera. Zastrzegamy sobie prawo do powierzenia Państwa danych firmie, która jest dostawcą rozwiązania do masowej wysyłki newsletterów.

16. SSL Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, tzw. RODO, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. . Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

17. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2021 r.