Badania nad kurkuminą

Przeprowadzono ogromną liczbę badań w zakresie wpływu kurkuminy (aktywny składnik kurkumy) na stany zapalne, zapalenie stawów, nowotwory, czy chorobę Alzheimera.

Lista badań z podziałem na kategorie:

Badania pod kątem choroby Alzheimera

Alzheimers Dis. 2006; 10(1):1-7.
Biol.Chem. 2005; 280(7): 5892-5901.
Alzheimers Res. Ther. 2012; 4(5): EPUB.
Brain Res. 2011; 1-18.
Azlheimers Dis. 2011; 23(1); 61-77.
2010; 169, 1296-1306.
Biochem. Behav. 2009; 91(4):554-9.
2011; 65(7):572-582.

Badania stanu zapalnego stawów

J. of Pharm and Life Sci.; 2012; 3(2): 1413-1423.

Anty-rakotwórcze badania raka trzustki, jelita grubego, pęcherza, płuc, skóry, sutka, głowy i szyi

Pharmacol. 2007; 72(1): 29-39.
2012; 33(8): 1608-1615.
Cancer Prev. Res. 2012. 5(2): 205-215.
Cancer Res. 2004; 10(20):6847-54.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005; 14(1):120-5.
Cancer Res. 2008; 14(7); 2128-2136.
J. Cancer 2009;125(9), 2187-2197.
Cancer Prev. Res. 2011; 4(3); 354-364.
Cancer Prev. Res. 2012; 6(2); 119-28.
Cancer Res. 2007; 13(11): 3423-30.
Pharmacol. 2010; 79 (2): 218-228.
Cancer Ther. 2007; 6(3):1022-30.
Breast Cancer Res. Treat. 2010;122(3):777-85.
Clin Cancer Res. 2005; 11(20);7490-8.
Cancer Res. 2007; 67(8);3853-61.
Cancer Res. 2008 ; 14(14):4491-4499.
Cancer 2010; 62(8), 1137-1141.
Cancer Chemother. Pharmacol. 2011; 68(1): 157-64.
Cancer Prev. Res. 2010; 3(12): 1586-1595.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2011; 145(1); 58-63.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2013; 148(5); 797-803.
Skin Cancer; 2012 ; doi: 10.1155/2012/147863.
J. Cancer Prev. 2012; 21(5): 407-412.
Cancer Ther. 2009; 8(4): 959-970.
Journal of Hermatological Malignancies. 2013; Vol. 3, No.2.
Cancer Res; 2009. 15(18): 5917-5922.
J. Hematol. 2012; 87(5): 455-460

Zapalenie śluzówki jamy ustnej

Ther. Health Med. 2013;19(3): 21-4.

Badania antycukrzycowe

Endocrinology 2008; 149(7): 3549-3558.
BMC Complement. Altern. Med. 2010; 10:67.
Biophys. Res. Commun. 2009;388(2):377-82.

Wpływ na wątrobę

Gut 2010; 59(4): 521-530.
J. Cancer 2004; 90(5):1011-5.

Przeciwdziałanie zanikowi mięśni

J. Nutr. 2009; 102:967-975.

Zaburzenia profilu lipidowego u otyłych pacjentów

Res. 2013; 27 : 374-379.

Stan zapalny skóry

Res.2013 June 7. [Epub ahead of print]

Liszaj płaski

2007; 14: 437-446.
Phytomedicine 2012; 19(5): 418-423.
Am. Acad. Dermatol. 2012; 66(5); 752-760.

Przewlekły świąd

J. Nutr. 2012; 108(7); 1272-9 Epub 2011 Nov 18.
Clin. Biochem 2012; 49:580-588.

Inne badania

Food Chemistry. 2008; 108:419-424.
2010; 26(11):7679-7681.
Agric. Food Chem. 2011; 59(17): 9120-9126.
Agric. Food Chem. 2012; 60(21): 5373-5379.
Nanobiotechnology, 2012; 10:38